< TÜRKİYEM BENİM CANIM

TÜRKİYEM BENİM CANIM


   
 
  ESMÂU'L-HÜSNÂ
ESMÂU'L-HÜSNÂ
ALLAH'IN 99 İSMİ
1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
2-RAHMÂN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-SELÂM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-MÜ'MİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-AZÎZ Sonsuz izzet sahibi olan
10-CEBBÂR C.C. İstediğini zorla yaptıran
11-TEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-HÂLİK Her şeyi yoktan yaratan
13-BÂRİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
15-GAFFÂR C.C. Çok affeden
16-KAHHÂR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-VEHHÂB Bol bol hediyeler veren
18-REZZÂK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
20-ÂLİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
21-KÂBİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-BÂSİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-RÂFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-RÂFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
27-SEMÎ Gizli açık her sesi işiten
28-BÂSİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-LATÎF Lutfu keremi bol olan
32-HABÎR Her şeyden haberdar olan
33-HALÎM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-AZÎM Kendisine büyük ümitler beslenen
35-GAFÛR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
36-ŞEKÛR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan
38-KEBÎR Varlığının kemaline hudut yoktur
39-HÂFIZ Her şeyi muhafaza eden
40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-HÂSİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
43-KERÎM İyilik ve ikramı bol olan
44-RÂKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
45-MUCÎB C.C. Kullarının dualarına cevap veren
46-VÂSİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
47-HÂKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven
49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-KAVİYY Güç ve kuvveti sonsuz olan
55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-VELİYY Müminlerin dostu olan
57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-MUHYİ Canlılara hayat veren
62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-VACİD C.C. İstediğini bulan
66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten
71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
73-EVVEL Herşeyden önce olan
74-ÂHİR Herşeyden sonra olan
75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen
76-BÂTIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-VÂLİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
78-MÜTEÂLİ Ali, büyük
79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
80-TEVVÂB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-AFÜVV Kullarını çok çok affeden
83-RAÛF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-MALİK ÜL MÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
85-ZÜL-CELALVEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
87-CÂMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
88-GANİYY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-MÂNİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-NÂFİ Faydalı şeyleri yaratan
93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-HÂDİ Kullarına hidayet veren
95-BEDİİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-BÂKİ Varlığının sonu olmayan
97-VÂRİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-SABÛR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR.
 

http://www.allahvebiz.com

İLLERARASI MESAFE

DİLEDİĞİN HAFIZDAN DİLEDİĞİN SÛRE VE ÂYETTEN KUR'AN-I KERİM DİNLE

 www.dinimizislam.com/sesresnamreh/alt.htm

www.namazladirilis.com

İstanbul

Click for İstanbul, Turkey Forecast

Antalya

Click for Antalya, Turkey Forecast

Ankara

Click for Ankara, Turkey Forecast

İzmir

Click for İzmir, Turkey Forecast

http://whos.amung.us

TEKNİK DESTEK

DERSİNİZDİN

video monitor

Facebook beğen
 
Reklam
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://www.dindersihayatdersi.tr.gg