< TÜRKİYEM BENİM CANIM

TÜRKİYEM BENİM CANIM


   
 
  100 SORUDA Dini Bilgiler

 

ÇOCUKLARIMIZA
100  SORUDA

DİNİ  BİLGİLER

 

S-1: Müslümanmısın?

 

C-1: Elhamdülillah müslümanım

S-2: Niçin elhamdülillah diyorsun?

C-2. Çünkü müslüman olmak büyük bir ayrıcalıktır. Allah bana müslüman olma şerefini ve nimetini verdiği için O’na hamdederim   (Teşekkür ederim.)

 

S-3: Ne zamandan beri müslümansın?

C-3. “Kalü bela”   zamanından beri.

 

S-4: Kalü bela zamanı nedemek?

C-4: Allah henüz biz insanları dünyaya yaratmadan önce ilk olarak bizim ruhlarımızı yarattı. Onlara “Ben sizin Rabbınız değilmiyim?” diye sordu. Ruhlarda: “Belâ = Evet sen bizim Rabbımızsın” dediler. İşte o günden beri müslümanım.

 

S-5: Rab nedemektir?

C-5: İnsanların sahibi, efendisi, yönetici ve yönlendiricisi, onlara her türlü izzet ve ikramda bulunan,  insanları yöneten demektir.  Bizim rabbımız ALLAH’tır.

S-6: İlah ne demektir?

C-6: İnsanların ibadet ve itaat ettiği,  önünde secdeye vardığı, emirlerine uyduğu varlıktır. Bu da bizim için  ALLAH’tır.

 

 

 

S-7: Müslüman ne demektir?

C-7: Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (A.S) ‘ın O’nun kulu - elçisi olduğuna  ve diğer iman esaslarına  kalbiyle inanan  ve bunu diliyle söyleyen kimseye müslüman denilir.

 

S-8: İmanın  şartları nelerdir?

 

 

C-8: a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak 

       b- Meleklere inanmak

       c- Kitaplara   inanmak

       d- Peygamberlere inanmak

       e- Ahiret gününe inanmak

       f- kader ve kazaya, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak

S-9: Bir insan bunlardan bazılarına inanıpta bazılarına inanmaya bilirmi?   

S-9: İman bölünme kabul etmez bunun için bazılarına inanıpta bazılarına inanmama yoktur. İçlerinden bir kısmına inanmayan kimse hepsine inanmamış gibi olur.

 

S-10: Melekler niçin yaratılmıştır? Biz onlara niçin inanıyoruz?

C-10: Melekler Allah tarafından nurdan yaratılmış gözle görülemeyen, insanlara elçilik ve benzeri görevleri olan, ama asla Allah’a karşı gelmeyen yartıklardır.

 S11: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
C-11   :
Vehb’in kızı Amine.

 S-12 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir?
C-12 :
Hz. Halime.

S-13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
C-13  :
Hz. Şeyma.

S-14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?
C-14:
Abdulmuttalip.

S-15: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babasının ismi nedir?
C-15   :
Abdullah.

S-16: Ehli Beyt kimdir?
C16 :
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

S-17: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz.
C-17   :
Dört adı vardır: a-Ahmet  b-Muhammed  c-Mustafa  d-Mahmut.

S-18: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre     peygamberlik yaptı?
C-18:
40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

 S-19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
                amcası kimdir?
C-19   :
Ebu Talip.

S-19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
C-19:
622 yılında.

S-20: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
C-20  : Ya-sin suresi.

S-21: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı
C-21  : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.

S-22 : Hicri takvim nedir  ve kim başlatmıştır?
C-22   :
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden      ve aya göre hesap edilen takvimdir. Hz. Ömer (r.a.) başlatmıştır.

S-23: Miracın en büyük hediyesi nedir?

C-23: 5 vakit namaz
S-24: Şehit olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe kimdir?

 C-24: Hanzala (r.a.)
S-25:  Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti?

C-25: Zübeyr Bin Avvam

S-26: Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (A:S) ‘ın ismini söylediğimizde veya bizim yanımızda başka birisi söylediğinde ne dememiz gerekir?

C-26: Ona salavat getirmeli yani  O’nun için dua etmeliyiz. Bunun enkısası “ALEYHİSSELAM”   demektir.

S-27: Allah bize niçin peygamber göndermiştir?

C-27:  Bize dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak Allah’ın istediği gibi iyi bir insan olmanın yolunu göstermek,  bizlere yaşantısıyla örnek olmak için gönderilmiştir.

S-28: Sevgili Peygamberimiz bize kandisinin gönderiliş sebebini nasıl bildiriyor?

C-28: “Ben ancak güzel ahlakı tamamalamak için gönderildim” diye açıklıyor ve bizlerin gizel ahlaklı olduğumuz zaman onun yolunda olduğumuzu bildiriyor.

S-29: İyi bir müslümanın özelliği nedir?

C- 29: Aynı soruyu peygamberinmize sorduklarında O’da şöyle cevap vermiştir: ”İyi  bir müslüman sözlerinden ve davranışlarından başkalarına zarar vermeyen,  diğer insanların güvenebildiği kimsedir.”      

Soru 30: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
C-30  :
a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
                b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
                c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
                d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

Soru 31: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler  hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
C-31 :
a- Musa(a.s.); Tevrat
                b- Davut(a.s.); Zebur
                c- İsa(a.s.); İncil
                d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

Soru-32: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek  vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,  sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel   defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?

C-32 : Kiramen Katibin.

S- 33: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek   gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?, Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
C-33   :
Münker ve Nekir.

S- 33: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
C-33   :
Rıdvan

S- 34: İslam’ın şartları nelerdir?
C- 34   :
1-  Kelime-i Şahadet getirmek
                2- Namaz kılmak
                3- Oruç tutmak
                4- Hacca gitmek
                5- Zekat vermek.

 S-35: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre,                                            kıyamet günü Allah (c.c.)’ın        gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
C- 35   :
a- Adil yöneticiler.
                b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
                c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
                d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
                e- Makam ve güzelliksahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım” diyerek reddedenler.
                f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
                g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.

S-36  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı ve yapılmasını  istediği ibadetlere ne ad verilir?
C-36 :
Sünnet.

S-37: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması  haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz.
C-37  :
Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
               Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri   kapatmaları gereklidir.

S- 38: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
C-38  :
a- Namaz kılamaz
               b- Camiye mescide giremez
               c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
               d- Kabe’yi tavaf edemez.

S-39: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
C-39  :
Yedi yaşında.

S-40: Her müslümanın günlük yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin başında söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
C-40 : 
“Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)

 S-41: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği  cevap ne olmuştur?

C-41 :  “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.

S-42: Kazası olmayan farz namaz hangisidir?
C-43    :
Cuma namazı

S-44: Teyemmümün farzları nelerdir?
C-44    : 
Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.

S -45: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız.

C -45: Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkalarına  değilde müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

 S -46: Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?

C 46: a) Her müslüman Kur'anı Allah' ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.

b) Kur'an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır

c) Kur'an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

d) Başkalarının okuduğu Kur'anı saygı ile dinlemelidir.

e) Kur'an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.

f) Her müslüman Kur'anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur'anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

S -47: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?

C 47: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz;

 a) Ömrünü nerede geçirdiğinden, 

b) Vücudunu nerede yıprattığından,

c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından, 

d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

S 48: Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız.

C 48: Yaradılışımızın gayesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir.Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah' a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

S 49: İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayarmısınız? 

C 49: İbadetler üç çeşittir:

a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.

b) Mal ile yapılan ibadetler : Zekat vermek, 

c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.

 S 50: İbadetlerin faydalarını anlatınız.

C 50: İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah' a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal bir çok faideleri de vardır. 

S 51: Abdestin farzları kaçtır sayarmısınız?

C 51: Abdestin farzları dörttür; 

a) Yüzü yıkamak 

b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak

c) Başın dörtte birini mesh etmek 

d) Ayakları topuklara kadar yıkamak.

S 52: Gusül abdestinin farzlarını sayarmısınız?

C -52: Gusül abdestinin farzları; 

a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,

b) Burna su çekip yıkamak, 

c) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak.

S 53: Namaz kimlere farzdır?

C 53: Namaz; 

a) Müslüman olan, 

b) Erginlik çağına gelmiş olan, 

c) Akıllı olan kimselere farzdır

S 54: Beş vakit namazı rekatları ile sayar mısınız?

C 55: Beş vakit namaz;

a) Sabah namazı dört rekattır, iki rekat sünnet, iki rekat farz;

b) Öğle namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet,

c) İkindi namazı sekiz rekattır; dört rekat sünnet, dört rekat farzdır. 

d) Akşam namazı beş rekattır; üç rekat farz , iki rekat sünnet.

e) Yatsı namazı on üç rekattır; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet, üç rekat vitir dir.

S 56: Cuma namazı kaç rekattır sayar mısınız?

C 57: Cuma namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet.

 S 58: Ensar ve Muhacir kimlere denir?

C 59: Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara "Muhacir"; Medine'nin yerli halkı olan ve Mekke'den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman'lara "Ensar" denir.

S-60. Peygamber kime denir?
Allah’ın emirlerini insanlara bildirmek ve onlara en güzel bir şekilde örnek olmak Allah'ın  görevlendirdiği kimseye denir.

S-61Namaz hangi durumlarda kazaya bırakılabilir?

C-61. A) Uyku B)  Savaş esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

S-62: Niçin Abdest alırız?

C-62: Abdeest almakla yıkadığımız organları pisliklerden temizleriz. Ama daha önemlisi bu organlarımızla işlediğimiz günahlar için Allah’tan özür diler bizi bağışlamasını isteriz.  Bu manevi bir temizlenmedir.

S-63: “Namaza hakkını vermek”  ne demektir?

C-63: Namaz kılarken Allah’ın yüce huzurunda bulunduğumuzu düşünerek hareket etmek,  O’ndan başka her türlü düşünce ve uğraşı terketmektir.

S-64:  Namazın bizim için önemi nedir?

C- 64: Namaz  müslümanın miracıdır. Nasıki peygamberimiz bir gece miraca çıkarak Yüce Allah’ın huzuruna çıktı ise bizde namaz kılarak ruhen O yüce makamlara çıkmış oluruz. Birde Namaz dinin direğidir. Namazını tam kılan dinini ayakta tutmuş olur.

S-65: İnsanın Allah’a en yakın olduğu zaman neresidir?

C-65: İnsanın Allah’a en yakın olduğu yer ve zaman secde anıdır. Çünkü secde sadece Allah’a   yapılır.

S- 66: Oruç nedir? Niçin oruç tutarız?

C-66: Oruç; Allah rızası için yemek, içmek gibi her türlü alışkanlım ve ihtiyaçlardan bir müddet uzak durmaktır. Oruç; nefsi terbiye etmek  İnsanın doymak bilmeyen azgın isteklerini engellemek amacıyla    tutulur.

S-67: Hac nedir ?

C-67:  Allah’ın evi olarak isimlendirdiğimiz Kabe ye Allah rızası için yapılan ziyaret ve özel ibadetlerdir. Oralara gidecek kadar imkanı olan müslümanları ömründe en az bir defe yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

   Haccın en önemli özelliği bütün müslümanların zengin- fakir,  yöneten- yönetilen farkına bakmadan aynı kıyafet içinde, aynı işleri yapmasıdır.

 S-68: Zekat nedir?

C-68: Zengin olan müslümanların ellerindeki malı kendilerine Allah’ın verdiğini düşünerek bunun bir kısmını fakirlere değıtmasıdır.

S-69: Niçin zekat veriyoruz?

C-69.  Sahibi olduğumuz mal ve servetin bize Allah tarafından emanet edildiğini, bu malların Allah yolunda harcanacağını, Allah için gereken her şeyi verebileceğimizi göstermek, Allah’a teşekkür borcumuzu ödemek için  ZEKAT veriyoruz.

S-70  Kurban nedir? Niçin kesiyoruz?  

 C-70: Aallah’a yakın olmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Allah ilk kez Hz. İbrahim (A.S) ‘a emretmiştir. Bizde Allah’a olan sevgimizi göstermek ve “O’nun yoluna herşeyimizi feda edebileceğimizi” göstermek için kurban keseriz.

 

S-71: Ramazan ayında her gece 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir?

C-71: Teravih namazıdır. Sünnettir.

 

S-72: Yatsı namazın dan sonra kıldığımız  3 rekatlık vitir namazının 3. rekatında okuduğumuz duaların adı nedir?

C-72:  Kunut duaları.

 

S-73: Kurban bayramının arefesinde başlayıp 4. Gününde biten ve her namazın sonunda toplam 23 defa söylenen tekbiri adı nedir?

C-73: Teşrik tekbirleri...

 

 S-74: Ramazan ayında sağ olan ve mali durumu yerinde olan her müslümanın vermesi gereken bir günlük yiyecek miktarındaki yardıma ne denir?

C-74: Sadaka-ı Fıtır  ( Fıtır sadakası)

 

S-75: Namazda yanılan bir kimse özür dileme anlamındaki yanılmayı affettirmek için ne yapar?

C-75: Selam verdikten sonra 2 defa secde eder. Buna SEHİV SECDESİ denir.

 

S-76: Gelmiş ve geçmiş bütün günahlarının affedildiği haber verilen topluluk kimlerdir?

C-76:  Bedir savaşına katılanlar.

 

S-77: İnsan günlük hayatta bir çok söz duyar. Bunlara  karşı ne yapmalıdır?

C-77: a- Kendisiyle ilgili ise  doğruluğunu araştırmalı

          b-Değilse başkarına söylememeli ( Çünkü insanın her duyduğun söylemesi yalan olarak yeter.)

         c- İnsanlar arasında kavga ve bozgunculuğa sebep olacak sözler başkalarına ulaştırılmaz.

 

S-78: Bizim bulunduğumuz bir yerde başka insanların dedi-kodusu yapılıyorsa orada nasıl hareket etmeliyiz?

C-78: Bu günahı işleyen kimselere engel olmaya çalışmalı, yaptıklarının kötü olduğunu söylemeliyiz. Bu konuda başarılı olamamışsak oradan ayrılmak veya onların konuşmalarına katılmamak gerekir.

 

 

S-79. Çevremizdeki insanları Allah’ın yasakladığı bir işi yaparken görürsek buna karşılık ne yapmalıyız?

C-79:  Seyirci kalmamalı gücümüz yetiyorsa elimizle engel olmalıyız. Buna gücümüz yetmiyorsa dilimizle uyarmalı, bunada gücümüz yetmiyorsa kalbimizle bu duruma  katılmadığımızı ve yanlış davranışa karşı olduğumuzu bildirmeliyiz.

 

S-80: Kur’an-ı kerimde “ölü kardeşinin etini yemek” olarak  bildirilen ve toplumdaki insanları bir bir-birlerine düşüren günah hangisidir?

C-80:  Gıybet etmek.  Yani başkalarının yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz kötü yön ve davranışları o kimse yokken anlatmak.

 

 

 

S-81:  Kur’an-ı kerimi niçin okumalıyız?

C-81: Kur’an-ı kerim bizi hayata bağlayan Allah’ın  sözüdür. Sevgili peygamberimiz “Kur’an okuyan  müslümanla,  Kur’an okumuyanı ölüyle diriye benzetmiştir.”  Kur’an okumak Allahü Teala ile konuşmak gibidir.

 

S-82: Sevgili peygamberimiz arkadaşlarına şaka yaparmıydı?  Şakada nelere dikkat ederdi?

C-82: Hz. Muhammed (A.S) arkadaşlarına şaka yapar ama şaka yaparken şunlara dikkat ederdi; a- Yalan söylemez,     b-  Karşıdakini incitmez,     c- Küçük düşürücü, alay edici şakalar yapmazdı.

 

   S-83: Peygamber efendimizin Mekkedeki düşmanları O’nunla anlaşmak isteiler. Peygamber efendimizde “bir cümle söyleyin anlaşalım.” Dedi. Ama söylemeleri gereken cümlenin Kelime-i tevhit olduğunu duyunca vazgeçtiler.  Niçin?

C-83: Çünkü “LAİLAHE  İLLALLAH”   dediklerinde Allah’ın dışında taptıkları bütün varlıkları yok edeceklerine sadece Allah’a inanaıp O’na kulluk edeceklerine söz veriyorlardı.  Bunu bildikleri için bu sözün kendilerine neler yüklediğini bildiler ve söylemediler.

 

S-84: İnsanların ilk  atası  ve Cennete yaratılan ilk  insan ve ilk peygamber kimdir?

C-84: İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem dir. Topraktan ve yoktan Allah’ın sonsuz gücü ile yaratılmıştır. Eşi Hz. Havva ile beraber Cennette bir süre kaldılar ve daha sonra dünyaya gönderildiler.

 S-85 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?

C-85 : a- Sıdk; Doğruluk
b- Emanet; Güvenilirlik
c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek
d- Fetanet; Akıllı olmak
e- İsmet; Günahsız olmak

S-86: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?

C -86 : a- Peygamberlerin sonuncusudur
b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması

 

 

  S-87:   Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce gelen peygamber olup, annesi İmran’ın kızı Meryem den babasız olarak Allah’ın bir mucizesi olarak doğan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?

C-87:  Hz. İsa (a.s.)

S-88: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
C-88:   Hz. Musa (A.S)

 

 S-89: Kabe’nin yanında bulunan Hacerül- Esvet taşı nereden gelmiştir?
C-89: : Cennetten

  S-90: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
C –90: : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.

  S-91: Kudüs’te bulunan  ve bu  gün yahudi zulmü altında bulunan  Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
C -91 : Hz. Süleyman (a.s.)

 S-92: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının
üstünleri olarak bildirilen” dört kadın kimlerdir?
 C-92: a)Hz. Hatice b)Hz. Fatıma c)Hz. Meryem d)Hz. Asiye (Firavunun karısı)

 S-93: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
C-93 : Hz. Süleyman (a.s.)

S-94: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
C-94 : Hz. Nuh (a.s.)

  S-95: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
C-95 : Hz. İsa (a.s.)

S-96  :  Kur’an-ı kerimi okurken nelere dikkat etmeliyiz?

C-96:  Allah’ın sözlerini okuduğumuzun düşüncesi içinde tane tane ve anlamaya çalışarak okumalı,  gereken saygıda bulunmalıyız.

 

S-97: Kendilerine karşı “üf; bıktım senden”  bile demeyeceğimiz kimlerdir?

C-98: Anne ve babamız.

 

S-98: İyi bir müslüman hangi bilgileri bilmek zorundadır?

C-98:   Dinini tam ve doğru olarak yaşayabileceği dini bilgileri bilmeli, Kendi mesleğiyle ilgili bilgileri bilmeli, Kendisi ve diğe müslüman kardeşleri için faydalı ve zararlı olacak dünyaya ait bilgileri bilmelidir.

S-99:  Allah’ın varlığını ve birliğini nasıl anlaya biliriz?

 

 

C-99:  Çevremizdek,i her şey bize Allah’ın var ve bir olduğunu anlatır. Yerli yerinde duran ve devamlı çalışan organlarımız,  topraktan biten çiçekler,  hiç çarpmadan hareket eden uzay cisimleri....  Bunların hepsi başka hiç kimsenin güç yetiremeyeceği işlerdir ve ancak Allah yapabilir.  

 

S-100:  “Müslümanım”  diyen bir kimsenin nasıl olması gerekir?

C-100: Müslüman olmak sözle olmaz. Bunun için müslüman olan bir kimsenin bütün hayatında müslüman olması gerekir. Önce islam dinini iyice öğrenmeli sonra Allah’ın istediği bir hayatı yaşamaya çalışmalıdır. Ahlakı, insanlarla geçimi, ve her yönüyle müslüman olduğu bilinmelidir. Bir gün öleceğini ve bütün yaptıklarından hesap sorulacağını bilmelidir.

 


HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR.
 

http://www.allahvebiz.com

İLLERARASI MESAFE

DİLEDİĞİN HAFIZDAN DİLEDİĞİN SÛRE VE ÂYETTEN KUR'AN-I KERİM DİNLE

 www.dinimizislam.com/sesresnamreh/alt.htm

www.namazladirilis.com

İstanbul

Click for İstanbul, Turkey Forecast

Antalya

Click for Antalya, Turkey Forecast

Ankara

Click for Ankara, Turkey Forecast

İzmir

Click for İzmir, Turkey Forecast

http://whos.amung.us

TEKNİK DESTEK

DERSİNİZDİN

video monitor

Facebook beğen
 
Reklam
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
http://www.dindersihayatdersi.tr.gg